Нормативно – організаційні матеріали

Нормативно-організаційні документи

Офiцiйнi документи та посилання МОН України та КПІ ім.Ігоря Сікорського

Інструктивні матеріали щодо підготовки кафедри до акредитації освітньо – професійних програм
Нормативно-організаційні документи 2022/2023 навчального року
Протоколи засідань кафедри у 2022/2023 навчальному році
Протоколи засідань кафедри у 2021/2022 навчальному році