Організація навчання 2-го (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійні (наукові) програми
другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність: 173 Авіоніка
Нормативно – організаційні документи
  1. Освітньо-професійні (наукові) програми
  2. Рецензії на освітньо-професійні програми
  3. Навчальні плани
  4. Робочі навчальні плани
  5. Силабуси освітніх компонент
  6. Ф-каталог вибіркових навчальних дисцирлін
Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Системи керування літальними апаратами та комплексами» за спеціальністю 173 Авіоніка
Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Системи керування літальними апаратами та комплексами» за спеціальністю 173 Авіоніка
Навчальні плани другого (професійного магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 173 Авіоніка для україномовних студентів очної форми навчання
Навчальні плани другого (наукового магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 173 Авіоніка для україномовних студентів очної форми навчання
Навчальні плани другого (професійного магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 173 Авіоніка для іншомовних студентів очної форми навчання
Навчальні плани другого (наукового магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 173 Авіоніка для іншомовних студентів очної форми навчання
Навчальні плани другого (професійного магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 173 Авіоніка для україномовних студентів заочної форми навчання
Робочі навчальні плани другого (професійного магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 173 Авіоніка для україномовних студентів очної форми навчання
Робочі навчальні плани другого (професійного магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 173 Авіоніка для україномовних студентів заочної форми навчання
Силабуси освітніх компонентів другого (професійного магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 173 Авіоніка для україномовних студентів очної форми навчання
Загальні освітні компоненти
Професійні освітні компоненти