Організація навчання 3-го (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Освітньо-професійні програми
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Спеціальність: 173 Авіоніка
Нормативно – організаційні документи
  1. Освітньо-професійні програми
  2. Навчальні плани
  3. Робочі навчальні плани
  4. Силабуси освітніх компонент
  5. Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін
Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Системи керування літальними апаратами та комплексами» для україномовних студентів за спеціальністю 173 Авіоніка
Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Системи керування літальними апаратами та комплексами» для іншомовних студентів за спеціальністю 173 Авіоніка
Навчальні плани третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 173 Авіоніка для україномовних студентів очної форми навчання
Навчальні плани третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 173 Авіоніка для іншомовних студентів очної форми навчання
Навчальні плани третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 173 Авіоніка для україномовних студентів очної вечірньої форми навчання
Навчальні плани третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 173 Авіоніка для україномовних студентів заочної форми навчання
Робочі навчальні плани третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 173 Авіоніка для україномовних студентів очної форми навчання
Робочі навчальні плани третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 173 Авіоніка для україномовних студентів очної вечірньої форми навчання
Робочі навчальні плани третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 173 Авіоніка для іншомовних студентів очної форми навчання
  Робочий навчальний план 2022 року
 • 2-й курс
Силабуси нормативних освітніх компонентів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 173 Авіоніка для україномовних студентів очної форми навчання
Загальні освітні компоненти
Професійні освітні компоненти