Освітня програма 3-го (освітньо-наукового) рівня освіти

Освітньо-професійні програми
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Спеціальність: 173 Авіоніка
Освітньо-професійні програми, навчальні плани, робочі навчальні плани та силабкси
  1. Освітньо-професійні програми
  2. Навчальні плани
  3. Робочі навчальні плани
  4. Силабуси освітніх компонент
1. Нормативні освітні компоненти
 • 1.1. Цикл загальної підготовки
  1. Філософські засади наукової діяльності
  2. Іноземна мова для наукової діяльності
 • 1.2. Цикл професійної підготовки
  1. Організація науково-інноваційної діяльності в авіоніці
  2. Інтелектуальні системи керування
  3. Навігаційні та роботизовані системи і комплекси
2. Вибіркові освітні компоненти
 • 2.1. Цикл загальної підготовки
  • 2.2. Цикл професійної підготовки
   1. Методи математичного моделювання систем авіоніки
   2. Методи забезпечення точності та надійності навігаційних приладів і систем
  Освітньо-професійні програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти cпеціальності “173 Авіоніка”
  • Назва освітньо-професійної програми англійською мовою: Control Systems of Flight Vehicles and Complexes Engineering
  • ID освітньо-професійної програми в ЄДЕБО: 31814
  • Ступінь вищої освіти доктор філософії
  • Термін навчання: 3 роки 10 місяців
   Опис освітньо-професійної програми
  • Введено у дію у    році  
    
  Навчальні плани третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти cпеціальності “173 Авіоніка”
  Назва освітньо-професійної програми англійською мовою: Control Systems of Flight Vehicles and Complexes Engineering  
  ID освітньо-професійної програми в ЄДЕБО: 31814
  Ступінь вищої освіти доктор філософії
  Термін навчання: 3 роки 10 місяців
  Форма навчання:
  Рік введ. у дію:
  Статус навч.плану:      
   
  Робочі навчальні плани третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти cпеціальності “173 Авіоніка”
  Назва освітньо-професійної програми англійською мовою: Control Systems of Flight Vehicles and Complexes Engineering  
  ID освітньо-професійної програми в ЄДЕБО: 31814
  Ступінь вищої освіти доктор філософії
  Термін навчання: 3 роки 10 місяців
  Форма навчання:
  Навчальний рік:
  Курс:      
   
  Силабуси освітніх компонент третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти cпеціальності “173 Авіоніка”
  Назва освітньо-професійної програми англійською мовою: Control Systems of Flight Vehicles and Complexes Engineering  
  ID освітньо-професійної програми в ЄДЕБО: 31814
  Ступінь вищої освіти доктор філософії
  Термін навчання: 3 роки 10 місяців
  Форма навчання:
  Навчальний рік
  Статус силабусу:       
   
 • Методи математичного моделювання систем авіоніки
 • Методи математичного моделювання систем авіоніки
   
  •