Партнери

Зв’язок кафедри з підприємствами галузі

Кафедра систем керування літальними апаратами тісно співпрацює з провідними підприємствами галузі

та рядом інших, які є потенційними роботодавцями для випускників кафедри. Зміст освітньо – професійних та освітньо – наукових програм попередньо обговорюється з представниками зазначених підприємств, проходить там експертизу та схвалюється. При перегляді освітньо – професійних та освітньо – наукових програм враховуються нові пропозиції, шо надходять від роботодавців

Щодо виконання дисертаційних робіт, ними надаються можливості для використання лабораторної бази. Розширюється переліку посад, що можуть займати випускники кафедри.

В результаті обговорення останніх редакцій освітньо – професійних та освітньо – наукових програм були враховані пропозиції випускників та представників роботодавців, зокрема

щодо розширення основного фокусу освітньо – професійних та освітньо – наукових програм, узагальнення змісту фахових компетентностей.