Професорсько – викладацький склад

Постійний штат кафедри

 • Зав.каф.Пономаренко С.О.
 • Проф.Збруцький О.В.
 • Проф.Чепілко М.М.
 • Доц.Черняк М.Г.
 • Доц.Бобков Ю.В.
 • Доц.Сердюк А.А.

Працюючі за суміщенням

 • Проф.Лисенко О.І.
 • Шолохов О.В.
 • Бондаренко Є.А.

Пономаренко Сергій Олексійович
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

 

Завідувач кафедри систем керування літальними апаратами, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Освіта та кваліфікація

 • 1985 рік. Закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училища за спеціальністю інженер-математик
 • 1993 рік. Закінчив механіко-математичний факультет Київського державнго університету імені Тараса Шевченка (спеціальніст математика, кваліфікація – математик-викладач);
 • 2015 рік. Закінчив Національну академію державного управління при президентові України (спеціальність – державне управління, кваліфікація – магістр державного управління у сфері безпеки і оборони).
 • 2011 рік. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14 “Озброєння та військова техніка”.
 • 2013 рік. Отримав Вчене звання старшого наукового співробітника

Практичний стаж роботи

 • 1991 – 1994 роки. Молодший науковий співробітник відділення автоматизації обробки інформації науково-дослідної лабораторії математичного забезпечення Київського ВВАІУ;
 • 1994 – 2018 роки. Старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, начальник науково-дослідної лабораторії відділу розробки та модернізації авіаційного обладнання науково-дослідного управління розвитку та модернізації військової авіаційної техніки та озброєння Державного науково-дослідного інституту авіації (спеціаліст з систем навігації та керування і корисного навантаження літальних апаратів);
 • 2013 – до т.ч. Кафедра систем керування літальних апаратів навчально – наукового інституту аерокосмічних технологій Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Науково-педагогічна діяльність

 • 1988 рік. Викладач у Київському Вищому Військовому Авіаційному Інженерному Училищі навчального курсу “Програмування”.
 • 2003-2004 роки. Викладач у Національному університеті культури таких навчальних дисциплін як “Теорія і практика управління”, “Інформаційний менеджмент”.
 • 2019-2020 роки. Викладач у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка навчальних дисциплін “Комп’ютерна лінгвістика”, “Технології програмування лінгвістичної предметної галузі”.
 • 2013 – до т.ч. Викладач на кафедра систем керування літальних апаратів навчально – наукового інституту аерокосмічних технологій Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” таких равчальних дисциплін, як “Основи навігації”, “Основи радіолокації”, “Пілотажно-навігаційні комплекси літальних апаратів”, “Комплекси інтегрованої авіоніки”, “Системи керування повітряними та космічними літальними аппаратами”.

Досвід, навички і вміння

В галузі аерокосмічної техніки

Основні
 • Bипробування авіаційної техніки та озброєння (авіаційно-ракетні комплекси, керовані авіаційні засоби ураження, оцінка ефективності бойових авіаційних комплексів);
 • Дослідження, розробка і модернізація систем повітряної розвідки, бортового авіаційного обладнання та авіаційного озброєння;
 • Науково-технічне супроводження розробки та модернізації авіаційної техніки та озброєння
 • Розробка тактико-технічних вимог до систем повітряної розвідки, бортового авіаційного обладнання та авіаційного озброєння;
 • Проектування і створення авіаційного спектрометра для дослідження рослинності;
 • Науково-технічне супроводження дослідно-конструкторської роботи з модернізації літаків-розвідників.
 • Наукові дослідження пов’язані із розробкою навігаційних систем і комплексів літальних апаратів, систем повітряної розвідки, систем керування рухомими об’єктами та їх програмно-алгоритмічного забезпечення
Додаткові
 • Інженерно-конструкторські навички в галузі авіації загального призначення та вітроенергетики
 • Конструювання 4–х та 2-х місних літаків-амфібій на двох поршневих двигунах – виготовлені фюзеляж і крила з композитних матеріалів, підготовлене авіаційне обладнання
 • Розробка і виготовлення вітро-електричних і вітро-механічних установок потужністю 0,5 кВт, 5 кВт, 10 кВт
 • Проектування і випробування безпілотних літальних апаратів та їх корисного навантаження (оптико-електронних систем, радіолокатора з синтезуванням апертури антени, каналу зв’язку і передачі даних)
 • Льотна підготовка на тренажерах військових літаків Міг-21, Су-17М3 та цивільного Ан-2 (10 годин – зліт, посадка, маршрутний політ)
 • Курс парашутної підготовки – 9 стрибків з парашутом Д1-5У з висоти 800 – 1000 м.
 • Курс підготовки підводного плавання – кваліфікація підводного плавця * (одна зірка) федерації CEDIP SCUBA
В галузі управління
 • Організація науково-дослідних робіт і наукових досліджень
 • Створення міжнародної кооперації
 • Організація педагогічного процесу – організаційно-діяльнісних ігор для розвитку персоналу

Участь у громадській діяльності

 • 2015 рік. Академія технологічних наук України, академік (2019 – дійсний член-академік)
 • 2016 рік. Міжнародна академія навігації і управління рухом (дійсний член)
 • 2016 рік. Громадська організація “Сходи в майбутнє” (проведення курсів і семінарів із студентською молоддю)
 • 2006 рік. Громадська організація “Колегіум аналітиків” (проведення курсів з підвищення кваліфікації дослідників-аналітиків)
 • 1997 – 1999 роки. Мала повітряна академія Залізничного району м. Києва (організація зустрічі з Сергієм Сікорським у 1998, організаційні заходи, олімпіади разом із Національним центром аерокосмічної освіти молоді України та Українським молодіжним центром “Сузір’я”)

Авторскі свідоцтва та винаходи

 • Федотов Б.М., Станкевич С.А., Пономаренко С.О. Патент на винахід: “Спосіб синтезування апертури РЛС бокового огляду і пристрій для його здійснення“ // Заявник – ДНДІА. Український інститут промислової власності. Патент на винахід № 92116. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 27.09.2010
 • Станкевич С.А., Федотов Б.М., Пономаренко С.О. Патент на винахід: “Оптико-електронний скандувальний пристрій для дистанційного знімання” // Заявник – ДНДІА. Український інститут промислової власності. Патент на винахід № 95143
 • Zaharin F.M., Ponomarenko S.O., Patent of Ukraine ‘Method of integrated processing of information from sensors in course-and-velocity navigation system and satellite navigation system of aircraft’ // Заявник – ДНДІА. Український інститут промислової власності. Патент на корисну модель № 70281. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисну модель 11.06.2012
 • Станкевич С.А., Федотов Б.М., Пономаренко С.О. Патент на винахід: “Панорамний оптико-електронний пристрій для аерознімання“ // Заявник – ДНДІА. Український інститут промислової власності. Патент на винахід № 108044. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 10.03.2015

Основні наукові праці

 • N.M.Chepilko, S.A.Ponomarenko. The generalized Drude-Lorentz model and its applications in metal plasmonics. Ukr. J. Phys. 67, 431 (2022). – С. 431-442 (Український фізичний журнал, № 67, 2022). URL: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2021419 (Scopus)
 • N.M.Chepilko, S.A.Ponomarenko. Problematic Issues of Metal Plasmonics of Bulk Polaritons in the Magnetostatic Field. Ukr. J. Phys. 67, 431 (2022). – С. 455-462. (Український фізичний журнал, № 67, 2022) URL: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2022190 (Scopus)
 • Пономаренко С.О., Тачиніна О.М., Лисенко О.І., Кисельов В.Б., Гуйда О.Г. Модель національної аерокосмічної системи розгортання глобальної сенсорної мережі // Вчені записки таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 31 (70) № 6 2020, Частина 1, с. 21-26. URL: www.tech.vernadskyjournals.in.ua ISSN 2663-5941 (Print), ISSN 2663-595X (Online). (Копернікуc)
 • Захарін Ф.М., Пономаренко С.О., Карнаух Т.І. Принципи побудови адаптивного інтегрованого навігаційного комплексу для безпілотних літальних апаратів. – К.: Збірник наукових праць ДНДІА. Вип. 13 (20), 2017. – С. 47-54. URL: https://dndia.org.ua/doc/znp/ZNP_DNDIA_2017.pdf (Фахове видання)
 • Довгополий А.С., Пономаренко С.О., Твердохлібов В.В., Білобородов О.О. Удосконалення систем супутникової навігації озброєння та військової техніки в умовах впливу навмисних завад // Озброєння та військова техніка, № 1 (17), 2018, – С. 66-71. (Фахове видання).
  URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/676370.pdf
 • Захарін Ф.М., Пономаренко С.О., Карнаух Т.І. Спосіб автономної початкової виставки безплатформних інерціальних навігаційних систем із попереднім автокалібруванням інерціальних датчиків. – К.: Збірник наукових праць ДНДІА. Вип. 14 (21), 2018. – С. 24-30. (Фахове видання) URL: https://dndia.org.ua/doc/znp/ZNP_DNDIA_2018.pdf
 • Медведєв Г.А. Пономаренко С.О., Сорокіна О.М. Проблемні питання модернізації літаків-розвідників. – К.: Збірник наукових праць ДНДІА. Вип. 14 (21), 2018. – С. 50-54. (Фахове видання). URL: https://dndia.org.ua/doc/znp/ZNP_DNDIA_2018.pdf
 • Збруцький О.В., В.Г. Лукомський, С.О. Пономаренко. Перспективи розвитку критичних технологій аерокосмічної галузі України/О.В.Збруцький, В.Г. Лукомський, С.О. Пономаренко // Інформаційні системи, механіка та керування. – НТУУ “КПІ”.-Вип.22.- 2020.- с.12-22.–ISSN 0203-3771. (Фахове видання).
 • Olexandr I. Lysenko, Miroslav K. Sparavalo, Olena M. Tachinina, Valerii S. Yavisya, Sergiy O. Ponomarenko. Feasibility Reasoning of Creating Ultra-Low Orbit Communication Systems Based on Small Satellites and Method of their Orbits Designing // Information and Telecommunication Sciences, 2020, Volume 11, Number 1. January–June 2020. National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. – P.P. 59-70. (Фахове видання). URL: http://infotelesc.kpi.ua/article/view/206620/206546

Монографії

 • Чепиженко В.І., Павлова С.В., Писарчук А., Захарин Ф.М., Пономаренко С.О. (Под общей редакцией Чепиженко В.І.) Навигация и управление сложными динамическими системами. Издательство LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 177 с.
 • Аніскевич Л.В., Войтюк Д.Г., Захарін Ф.М., Пономаренко С.О. Система точного землеробства. Підручник. Під ред. Л.В. Аніскевича. – К.: Національний університет біоресурсів і природокористування. 2018. – 566 с.
 • Аніскевич Л.В., Войтюк Д.Г., Вігера С.М., Адамчук Н.І., Захарін Ф.М., Пономаренко С.О. Прецизійні фіто технології в агропромисловому комплексі України. Монографія. – К.: Національний університет біоресурсів і природокористування. 2019. – 798 с.
 • Аніскевич Л.В., Войтюк Д.Г., Захарін Ф.М., Адамчук Н.І., Пономаренко С.О. Основи застосування високоточних технологій рослинництва. Монографія. – К.: Національний університет біоресурсів і природокористування. 2020. – 406 с.
 • Колпаков В.М., Пономаренко С.О., Селюков О.В. Основи стратегії. – Київ: “Видавництво Людмила”, 2021, – 474 с.
 • Лисенко О.І., Тачиніна О.М., Пономаренко С.О., Гуйда О.Г. Теорія оптимальних розгалужених траєкторій / О.І. Лисенко, О.М. Тачиніна, С.О. Пономаренко, О.Г. Гуйда – К: КПІ ім. Ігоря Сікорського. Видавництво 7БЦ, 2023. – 260 с.

Збруцький Олександр Васильович
доктор технічних наук, професор

 

Професор кафедри систем керування літальними апаратами, доктор технічних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії СРСР і Державної премії України в галузі науки і техніки за створення нових класів навігаційних сенсорів, приладів і систем керування, академік Міжнародної академії навігації і керування рухом, голова Українського відділення академії, академік Академії технологічних наук України, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки, член Науково – методичної комісії Міністерства освіти і науки України з авіаційної та ракетно – космічної техніки, член експертної ради департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки України, Почесний професор Північно – Західного політехнічного університету та Північно – Китайського аерокосмічного інституту , член Польського науково – технічного товариства

Закінчив Київський політехнічний інститут. Працював деканом факультету авіаційних і космічних систем КПІ імені Ігоря Сікорського з 2002 р. до його реорганізації в липні 2018 р., директором Міжгалузевого науково – дослідного інституту проблем механіки “Ритм” КПІ імені Ігоря Сікорського в 2005 – 2016 р.р., потім – його науковий керівник

Наукова діяльність пов’язана з розробкою та дослідженням навігаційних приладів та систем керування підвищеної точності, розробкою навігаційних сенсорів, навігаційних систем і систем керування наземними, морськими рухомими об’єктами, повітряними апаратами, об’єктами ракетно – космічної техніки. Створив теорію і методи дослідження навігаційних сенсорів на нових фізичних принципах, на основі яких побудовано та впроваджено у виробництво навігаційні прилади та системи керування нового покоління. Брав участь в ряді науково – технічних розробок, впроваджених в промисловість

Основні напрямки науково – технічної діяльності включають розробку нових методів побудови інерціальйних і інтегрованих систем навігації і керування; автоматизованих і роботизованих апаратів і комплексів, безпілотних апаратів

Керівник наукової школи з гіроскопів та навігаційних систем, засновником якої був М.А.Павловський

Головний редактор наукових журналів “Інформаційні системи, механіка та керування” (ISSN 2219 – 3804), “Механіка гіроскопічних систем” (ISSN 0203 – 3771). Організатор Міжнародної науково – технічної конференції “Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно – космічної техніки” (з 1993 р), член редакційних колегій наукових журналів і програмних комітетів міжнародних конференцій в Україні, Польщі, Алжирі

Автор понад 370 наукових робіт і ряду винаходів, в тому числі 11 монографій та підручників

Підготував 21-го кандидата і 2-х докторів технічних наук

Керований О.Збруцьким колектив встановив тісні зв’язки і виконує розробки з Державним космічним агентством України, Державними підприємствоми “Антонов”, “Арсенал”, Державним підприємством “Конструкторське бюро “Луч””, Інститутом космічних досліджень, Інститутом кібернетики Національної академії наук України, Науково – виробничими об’єднаннями “Хартрон”, “Квант”, Публічним акціонерним товариством “Елміс”, Національним центром аерокосмічної освіти молоді України. Веде активну роботу з університетами та установами Польщі, Литви, Німеччини, Великої Британі, Франції, Китаю, Алжиру

Брав участь в розробці стратегії і напрямків підготовки фахівців у вищій школі, розробляв і впроваджував навчальні плани підготовки фахівців за спеціальностями “Системи керування літальними апаратами і комплексами”, “Авіоніка”, “Космічні літальні апарати”, “Авіаційна та ракетно – космічна техніка”

Координатор проектів Європейського Союзу за програмами Tempus та Erasmus

Деякі публікації

Наукові статті

 • Zbrutsky A. Artificial Intelligence Algorithms Application for Increasing the Accuracy of Navigation Systems/ Zbrutsky A., Dovgopoly A., Rahmoumi M. // Symposium Gyro Technology. – Germany. – 2005. – P.18.1 – 18.11.
 • Збруцкий А. В. Повышение точности инерциальной навигационной системы средствами технического зрения /Р.С. Котвицкий, А. В. Збруцкий, А. В. Сарибога // Механіка гіроскопічних систем.– К. : НТУУ “КПІ”, 2018. – Випуск 35. – C. 12 – 19. –ISSN 0203 – 3771.
 • Збруцкий А.В. Синтез алгоритма повышения надежности распознавания ориентира системой технического зрения/ А. Умба, А. В. Сарибога, А. В. Збруцкий // Інформаційний системи, механіка, керування . – НТУУ “КПІ”. – Вип.18. – 2018. – с.11 – 19.–ISSN 2219 – 3804.
 • Збруцький О.В., Прач А.О. Синтез системи керування гарантованої точності // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2007. – №5. – С.54 – 58.
 • Збруцький А.В. Ащепкова Н.С. Моделювання динаміки автономного мобільного робота змінюваної конфігурації // ‘Інформатика та моделювання’. – НТУ “ХПІ”. – 2020.
 • Zbrutsky A. Recalibration of Block of Accelerometers of a Strapdown Inertial Navigation System Within Test Inclinations of an Object / Zbrutsky A., Chernyak N. // 20th St. – Petersburg International conference on integrated navigation systems. – 2013. – P.130 – 134.
 • Збруцкий А.В., Бурнашев В.В. Робастная система управления сверхзвукового летательного аппарата// Механіка гіроскопічних систем. – 2018. – Вип. 36. – С. 17 – 26. /doi.org/10.20535/0203 – 3771362018149910
 • O. Zbrutsky, A. Dovhopoly, O. Kopysov, O. Biloborodov Synthesis of control system with guaranteed accuracy for unmanned aircraft. Вісник Східноукраїнського націо – нального університету імені Володимира Даля / 2020. – № 7 (263). – С. 66 – 70.
 • Zbrutsky A., Trunov V. Forecasting and compensation of random drift of the micromechanical gyroscope as sensors of strapdown inertial navigation system // 2020 IEEE 6th International Conference on Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC) – 2020. p.23.
 • Є. М. Горєлов, О. В. Збруцький, С. Г. Щоголєва. Верифікація методу пошуку несправного сенсора в надлишкових вимірювачах/ Механіка гіроскопічних систем, № 40, 2020. – С.100 – 107.
 • V. Burnashev, A. Zbrutsky. Synthesis and Analysis of Controllers for Longitudinal Motion Parameters of Unmanned Aerial Vehicle under the Wind Action // 2021 IEEE 6th International Conference on Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Development (APUAVD). – 2021. – p.p.99 – 104.
 • A. Zbrutsky, V.Meleshko, FILTERING A SIGNAL FROM NOISE AT A SINS COARSE INITIAL ALIGNMENT, SCIREA Journal of Information Science and Systems Science. Vol. 6, No. 1, 2022, pp. 1 – 14. https://doi.org/10.54647/isss12146.

Монографії та навчальні посібники

 • Павловский М.А., Збруцкий А.В. Динамика роторных вибрационных гироскопов. К.: Вища школа, 1984 – 242с.
 • Корольов В.М., Збруцький О.В., Бєляков В.Ф. Основи та засоби навігації наземних рухомих об’єктів. Львів.: ЛІВС, 2008. – 226с.
 • Збруцький О.В., Гусинін В.П., Гусинін А.В. Диференціальні Т – перетворення в задачах автоматичного керування рухом літальних апаратів. К.: НТУУ “КПІ”, 2010. – 175с.
 • Збруцкий А.В., Рыжков Л.М., Карнпушенко Р.В. Трехмерное моделирование и структурный анализ конструкцій в системе автоматизированного проектирования. Pro/Engeer. К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – 65с.
 • Збруцкий А.В., Ганжа А.П. Навигация космического аппарата дистанционного зондирования Земли по съемке земной поверхности. К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – 160с.
 • Балабанов И.В., Балабанова Т.В., Збруцкий А.В.,Гусаков О.В., Темляков Н.А., Требухов А.В. Расчет и оптимизация двухрамочного упругого подвеса динамически настраиваемого гироскопа. К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – 270с.
 • Савин В.Г., Збруцкий А.В., Моргун И.О. Нестационарная гидроэлектроупругость сферических пьезоэлектрических преобразователей. К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – 241с.
 • Ванін В.В., Вірченко Г.А., Збруцький О.В. Теоретичні основи комп’ютерного геометричного моделювання авіаційної техніки // К.: “Политехника”, 2013. – 122с.
 • Бурнашев В.В., Збруцкий А.В. Управление автоматическим приземлением беспилотного самолета. К.: НТУУ “КПІ”, 2015. – 126с
 • Збруцький О.В., Довгополий А.С., Нестеренко О.І., Григор’єв В.М. Гірокомпаси для навігації і наведення // Київ, “Політехніка”. – 2017. – 220с
 • Збруцький О.В., Маляров С.П., Янкелевич Г.Є. Двовимірні гіроскопічні системи керування з симетрією // Київ, “Політехніка”. – 2019. – 120с.

Чепілко Микола Михайлович
доктор фізико-математичних наук, професор

 

Професор кафедри систем керування літальними апаратами, доктор фізико-математичних наук, професор.
Народився 27 березня 1950 року в м.Бориспіль Київської області.

В 1976 році закінчив з відзнакою радіофізичний факультет Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю “Радіофізика і електроніка” Диплом A-I №937753
В 1979 році успішно закінчив аспірантуру радіофізичного факультету Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю “Радіофізика, включаючи квантову радіофізику”.
З 1979 по 1996 рік за розподілом працював в Інституті фізики АН України на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника.
В 1990 – 1995 роках працював (по 4 місяці на рік) в Хоккайдському університеті (Японія) як запрошений науковий співробітник кафедри фізики елементарних частинок.
В 1996 році був переведений на роботу до Київського інституту залізничного транспорту (нині Державний університет інфраструктури і технологій) на посаді професора кафедри фізики і електротехніки.
З 1997 року по 2019 рік завідувач кафедри фізики і електротехніки Державного університету інфраструктури і технологій.
З 2019 року по 2020 рік професор кафедри автоматики і телемеханіки Державного університету інфраструктури і технологій.
З 2020 року професор кафедри систем керування літальними апаратами Національного технічного університету України “КПІ ім. І. Сікорського”
Загальний науково – педагогічний стаж більше 40 років. В тому числі 23 роки педагогічного стажу в Державного університету інфраструктури і технологій на посаді завідувача кафедри фізики і електротехніки.
В 1981 році захистив дисертацію на тему “Лінійна і нелінійна кристалооптика об’ємних і поверхневих поляритонів” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико – математичних наук за спеціальністю “Радіофізика, включаючи квантову радіофізику”. Диплом ФМ №014213.
В 1994 році захистив дисертацію на тему “Квантові солітони і суперсиметричні ферміони” на здобуття наукового ступеня доктора фізико – математичних наук за спеціальністю “Теоретична фізика”. Диплом ДН №014213.
В 2004 році рішенням Вищої Атестаційної Комісії України присвоєно вчене звання доцента по кафедрі фізики та електротехніки. Атестат ДЦ №002591.
В 2005 році рішенням Вищої Атестаційної Комісії України присвоєно вчене звання професора по кафедрі фізики та електротехніки. Атестат ПР №002860.
Опублікував біля 100 наукових та навчально – методичних робіт. Із них 54 у фахових міжнародних журналах теоретичної фізики (За межами СНД Див Академія Google). До найбільш важливих відносяться

 • Чепилко Н.М. Теория суперсимметричных фермионов и гравиелектромагнетизма. Ядерная физика, т.50, в.9, с.870-875, 1989
 • Chepilko N.M., Fujii K.,Kobushkin A.P. Geometrical approach to the nonlinear sigma-model. Physical Review, v.D43, №7, p.2391-2395, 1991
 • Chepilko N.M., Ogawa N., Fujii K., Kobushkin A.P. Canonical quantization in chital solution model with a hidden local symmetry. Physical Review, v.D44, №10, p.3237-3248, 1991
 • Chepilko N.M., Fujii K.,Kobushkin A.P. Scale symmetry of quantum solutions. Physical Review, v.D44, №10, p.3249-3253, 1991
 • Костюк А.П., Чепилко Н.М. Сферически-симметричные электростатические солитоны клейн-гордоновского и дираковского полей. Ядерная физика, т.53, в.6, с.249-264, 1993
 • Чепилко Н.М. Фудзии К. Калибровочная и суперсимметричная структура квантовой механики на гиперповерхностях, вложенных в Евклидово пространство. Ядерная физика, т.58, в.6, с.1137-1145, 1995
 • Chepilko N.M., Fujii K., Ogawa N., Uchiyama S. Geometrically induced gauge structure on manifolds embedded in a higher dimansional space. Journal of Modern Physics A, V.29, №12, p.5235-5277, 1997
 • Чепілко М.М., Фудзіі K., Романенко О.В. Частинко-подібні солітони зумовлені суперсиметрією. Український фізичний журнал, №1, V.44, p.15-23, 1999
 • Кобушкин А.П., Сямтомов А.И., Чепилко Н.М. Квантовые солитоны с цилиндрической симметрией Теоретическая и математическая физика, т.104, в.2, с.248-259, 1995
 • Chepilko N.M., Romanenko A.V. Quantum mechanics on Riemannian Manifold in Schwinger’s Quantization Approach I. The European Physical Journal C, V.21, p.369 – 381, 2001
 • Chepilko N.M., Romanenko A.V. Quantum mechanics on Riemannian Manifold in Schwinger’s Quantization Approach II. The European Physical Journal C, V.21, p.587 – 595, 2001
 • Chepilko N.M., Romanenko A.V. Quantum mechanics on Riemannian Manifold in Schwinger’s Quantization Approach III. The European Physical Journal C, V.21, p.757 – 767, 2001
 • Chepilko N.M., Romanenko A.V. Quantum mechanics on Riemannian Manifold in Schwinger’s Quantization Approach IV Quantum mechanics of Superparticle. The European Physical Journal C, V.22, p.259 – 273, 2002
 • N.M.Chepilko, S.A.Ponomarenko. The generalized Drude-Lorentz model and its applications in metal plasmonics. Ukr. J. Phys. 67, 431 (2022). – С. 431-442. URL: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2021419
 • N.M.Chepilko, S.A.Ponomarenko. Problematic Issues of Metal Plasmonics of Bulk Polaritons in the Magnetostatic Field. Ukr. J. Phys. 67, 431 (2022). – С. 455-462. URL: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2022190

Пройшов підвищення кваліфікації

 • VIII Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників. Міжнародний снртифікат №9639/30.12.2022 року.
 • Інститут післядипломної освіти за програмою “Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle”. Свідоцтво ПК №02070921/007586-22.

На кафедрі систем керування літальними апаратами КПІ ім. Ігоря Сікорського читає навчальні дисципліни

 • Основи алгоритмізації та програмування
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Методи математичного моделювання систем авіоніки

Кандидат в майстри спорту СРСР з альпінізму, інструктор з альпінізму. З 1977 р. по 2002 р. в складі спортивних команд ДСС “Спартак” м.Києва пройшов біля 100 альпістських маршрутів в горах Кавказу, Тянь-Шаню та Паміру (Див. Спасательный отряд альпинистов СССР, Летопись альпинизма: 1982-2012 годы)

Черняк Микола Григорович
кандитат технічних наук, доцент

 

Доцент кафедри систем керування літальними апаратами, кандитат технічних наук, доцент.

Випускник приладобудівного факультету КПІ 1985 року.

З 1985 по 1993 рік, після служби у Збройних силах СРСР, працював у Міжгалузевому науково-дослідному інституті проблем механіки “Ритм” на посадах старшого наукового співробітника, завідувача науково-дослідною лабораторією.

В 1991 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.03 “Гіроскопи та навігаційні системи”.

З 1993 року по теперішній час – доцент кафедри СКЛА. Вчене звання доцента отримав у 1993 році.

Лауреат Національної премії України імені Бориса Патона (Державна премія України в галузі науки і техніки) 2021 року за роботу “Засоби і системи інерціальної навігації та початкового орієнтування ракетної та космічної техніки”.

Черняк М.Г. є відомим фахівцем в галузі створення сучасних навігаційних сенсорів і підвищення їх точності. У співпраці з КП СПБ “Арсенал” під безпосереднім науковим керівництвом доцента Черняка М.Г. розроблені і впроваджені в серійне виробництво в КП СПБ “Арсенал” вітчизняні прецизійні навігаційні акселерометри для всіх типів комплексів командних приладів, що створені на підприємстві для потреб Збройних Сил України та ракетно-космічної галузі України.

За результатами наукових досліджень ним опубліковано понад 70 наукових праць, отримано 2 патенти США, 2 патенти Європейського Союзу, 7 патентів України.

На кафедрі СКЛА доцент Черняк М.Г. викладає дисципліни “Інформаційно-вимірювальні пристрої”, “Курсове проектування з інформаційно-вимірювальних пристроїв”, “Чутливі елементи систем авіоніки”, “Курсове проектування з чутливих елементів систем авіоніки”.

Основні наукові та методичні праці:

 1. United States Patent № US7347097B2, G01P15/00. Servo compensating accelerometer / inventors: Chernyak N.G., Skrypkovsky G.A. (UA); assignee Innalabs Technoljgis Inc. (US); prior publication 06.09.2007; date of patent 25.03.2007.
 2. European Patent № EP 1830193A1, G01P15/13. Servo accelerometer / inventors: Chernyak M.G., Skrypkovsky G.A. (UA); applicant Innalabs Technoljgis Inc. (US); prior 01.03.2006; date of publication 05.09.2007.
 3. European Patent № EP 1837662A1, G01P15/13. Compensating accelerometer with optical angle sensing/ inventors: Chernyak M.G., Skrypkovsky G.A. (UA); applicant Innalabs Technoljgis Inc. (US); prior 20.03.2006; date of publication 26.09.2007.
 4. United States Patent № US7406868B2, G01P3/00. Compensating accelerometer with optical angle sensing/ inventors: Chernyak M.G., Skrypkovsky G.A. (UA); assignee Innalabs Technoljgis Inc. (US); prior publication 20.09.2007; date of patent 05.08.2008.
 5. Черняк М.Г. Математична модель методичних вібраційних похибок маятникового компенсаційного акселерометра з пружним підвісом чутливого елемента / М.Г. Черняк// Наукові вісті НТУУ “КПІ”.- 2008.- № 2(56). – С. 81-88.
 6. Chernyak M.G. Temperature calibration of navigational accelerometer unit / M.G. Chernyak, K.R. Vidiakina // Механіка гіроскопічних систем.- 2016.- Вип. 31.- С.38-52.
 7. Chernyak M. Instrumental errors of navigation accelerometer nonlinear metrologital model’s coefficients identification by test-positioning method in terrestrial gravitational field / M. Chernyak, S. Terokhsn, I. Baranovska // Transactions of the Institute of Aviation – Warsaw – 2016, No. 2(243), p. 15-25.
 8. Chernyak M.G. Temperature calibration of navigational accelerometer unit / M.G. Chernyak, K.R. Vidiakina // Механіка гіроскопічних систем.- 2016.- Вип. 31.- С.38-52.
 9. Черняк М.Г. Математична модель методичних вібраційних похибок маятникового компенсаційного акселерометра з пружним підвісом чутливого елемента / М.Г. Черняк// Наукові вісті НТУУ “КПІ”.- 2008.- № 2(56). – С. 81-88.
 10. Черняк М.Г. Забезпечення точності вимірювання лінійного прискорення польоту ракети / М.Г. Черняк // Космічна наука і технологія. –2018. – №6(109). С.25-43.
 11. Черняк М.Г. Математична модель інструментальної вібраційної похибки навігаційного акселерометра та її ідентифікація при динамічних випробуваннях акселерометра. // Механіка гіроскопічних систем.- научн.-техн. збірник.- Київ, 2018.- Вип. 36.- С.49-61.
 12. Chernyak M. G., Lykholit M. I., Derevynska O.U. Experimental Investigation of Navigation Compensating Pendulous Accelerometer’s Metrological Performance // 2018 IEEE 7th International Conference Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC). October 16-18, 2018, v.7.- P. 74-78.
 13. Черняк М.Г., Колесник В.О. Зменшення часових похибок інерціального вимірювального модуля шляхом реалізації його структурной надлишковості на базі тривісних мікромеханічних вимірювачів // Механіка гіроскопічних систем.- научн.-техн. збірник.- Київ, 2020.-Вип. 39.- С.66-80.
 14. Черняк М.Г. Інформаційно-вимірювальні пристрої. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. Електронне мережне навчальне видання. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 5 від 26.05.2022 р.) , 7,2 авт. арк.
 15. Черняк М.Г. Вимірювання та стандартизація в авіоніці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. Електронне мережне навчальне видання. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 5 від 26.05.2022 р.) , 3,8 авт. арк.

Бобков Юрій Володимирович
кандидат технічних наук, доцент

   

Бобков Юрій Володимирович, доцент кафедри систем керування літальними апаратами КПІ ім. Ігоря Сікорського, кандидат технічних наук, автор більше 90 наукових праць, 6 авторських свідоцтв, 15 дистанційних курсів.

На кафедрі систем керування літальними апаратами викладає дисципліни:

 • першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – “Електроніка і основи схемотехніки” “Математичне забезпечення цифрових систем”;
 • другого (магістерського) рівня вищої освіти – “Системи розпізнавання образів”.

Основними напрямками наукової роботи є розробка та дослідження

 • засобів вимірювання параметрів електромагнітних полів
 • швидкості швидко летючих тіл
 • температур та теплових потоків
 • концентрації озону
 • витрат газу
 • статистичних вимірювачів кротких інтервалів часу
 • систем розпізнавання цифр на основі нечіткої логіки
 • систем технічного зору
 • віртуальних лабораторних стендів і приладів для дистанційних курсів

Приймав участь у виконанні більше 14 держбюджетних та госпдоговірних тем, в 3-х з них у якості відповідального виконавця.

Наукові публікації:

 • Бобков Ю. В. Система технічного зору для забезпечення руху групи мультикоптерів
 • Ю. В. Бобков, П.О. Піщела // Механіка гіроскопічних систем. – 2020. -№ 39. – С. 20-29. (Фахове видання)
 • Бобков Ю. В. Класифікація та аналіз вимірювальних перетворювачів напруженості (індукції) змінних магнітних полів / Ю. В. Бобков // Інформаційні системи, механіка та керування. – 2020. – № 22. – С. 5–16. (Фахове видання)
 • Бобков Ю.В. Калориметричний сенсор концентрації озону / Ю.В. Бобков // Інформаційні системи, механіка та керування. – 2019. – № 20. – С. 25–33. (Фахове видання)
 • Бобков Ю.В. Малогабаритний переносний індикатор-вимірювач концентрації озону / Ю.В. Бобков // Механіка гіроскопічних систем.-2018.- № 36. – С. 70-79. (Фахове видання)
 • Бобков Ю.В. Розробка та дослідження системи розпізнавання цифр на базі нечіткої логіки у середовищі LabVIEW / Ю.В. Бобков, О.В. Пахальчук // Інформаційні системи, механіка та керування. -2017. – № 16. – С. 39–48. (Фахове видання)
 • Бобков Ю.В. Статистичний вимірювач кротких інтервалів часу / Ю.В. Бобков, М.В. Панчик // Інформаційні системи, механіка та керування. – 2017. – № 17. – С. 5–12. (Фахове видання)
 • Бобков Ю.В. Дослідження електрохімічних сенсорів озону для малогабаритного переносного індикатора/вимірювача концентрації озону / Ю.В. Бобков // Інформаційні системи, механіка та керування. – 2016. -№ 15. – С. 5-11. (Фахове видання)
 • Бобков Ю.В. Підвищення точності вимірювання амплітуди в безконтактних приладах контролю товщини полімерних плівок / Ю.В. Бобков, О.Ю. Бобков // Механіка гіроскопічних систем.-2016.- № 32. – С. 54-62. (Фахове видання)
 • Бобков Ю.В. Построение температурной модели p-n перехода / Ю.В. Бобков, О.Ю. Бобков // Механіка гіроскопічних систем.-2011.- № 24. – С. 75-84. (Фахове видання)
 • Бобков Ю.В. “Разработка датчиков теплового потока и температуры для исследования тепловых режимов биологических и технических объектов” / Ю.В. Бобков // “Техніка АПК”. № 6-7, 2008 г. – С.37-41.
 • Бобков Ю.В. “Информационно-измерительная система “Поток” для исследования распределения тепловых потоков и температур” / Ю.В. Бобков, А.А. Яремчук, Н.Е. Тарабан, В.Д. Циделко, Д.С. Лященко // “Арсенал ХХI века”. № 1, 2000 г. – С.65-68.
 • Бобков Ю.В. “Измеритель скорости быстролетящих тел” / Ю.В. Бобков, А.А. Яремчук, Н.Е. Тарабан // “Арсенал ХХI века”. № 2, 1999 г. – С.46-47.

Сердюк Анатолій Анатолієвич
кандидат технічних наук, доцент

 

Доцент кафедри систем керування літальними апаратами, кандитат технічних наук, доцент.

У 2003 році закінчив факультет управління на транспорті Національного транспортного університету (НТУ) за спеціальністю “Транспортні системи”.

Під час навчання в університеті проходив військову підготовку на військовій кафедрі при Національному транспортному університеті де по закінченню отримав звання молодший лейтенант за спеціальністю ВОС № 261000 за командним профілем.

З 2003 по 2006 рік навчався в аспірантурі Національного транспортного університету.

У 2007 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – “Автоматизовані системи управління і прогресивні інформаційні технології”. Тема дисертації “Моделі та алгоритмічне забезпечення для раціональної організації і автоматизації управління автомобільними перевезеннями”.

З 2004 по 2006 рік працював у Національному транспортному університеті молодшим науковим співробітником кафедри транспортного права, системного аналізу та логістики, де займався науково-дослідною діяльністю в галузі впровадження супутникових технологій в автоматизованих системах диспетчерського управління наземним транспортом.

Наукову діяльність поєднував з викладацькою роботою, яку почав на кафедрі транспортного права, системного аналізу та логістики Національного транспортного університету, де працював з 2006 року асистентом.

З 2009 по серпень 2013 року доцент кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету.

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2012 року Сердюк А.А. роботу в Національному транспортному університеті успішно поєднує з трудовою діяльністю за сумісництвом в Київській державній академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного на посаді доцента кафедри інформаційних технологій.

З 01.09.2013 по 30.08.2014 року працює на посаді виконувача обов’язків завідувача кафедри технічних систем та процесів управління в судноводінні Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

З 01.09.2014 по 30.08.2015 працює на посаді доцента кафедри інформаційної безпеки Державного університету телекомунікацій.

З 01.09.2015 по 30.08.2018 працює на посаді доцента кафедри електроніки та обчислювальної техніки Національного транспортного університету.

З 01.09.2017 по теперішній час працює на посаді доцента на кафедрі систем керування літальними апаратами Національного технічного університету України “Київськbq політехнічнbq інститут імені Ігоря Сікорського”.

Керує дипломними роботами спеціалістів та магістрів, є автором понад 50 наукових та науково-методичних праць, навчального посібника з грифом МОН України “Глобальні супутникові системи навігації та зв’язку на транспорті”, Дажбог, 2009 та підручника “Глобальні супутникові системи навігації та зв’язку на транспорті”, НТУ, 2017.

Основні наукові та науково-методичні публікації

 • Економічно вигідні шляхи удосконалення бортових навігаційних комплексів автотранспортних засобів загального призначення / Л.С. Бєляєвський, Є.О. Топольськов, А.А. Сердюк // Автошляховик України: Окремий випуск. Вісник Центрального наукового центру ТАУ. – К., 2014. – Вип.17.
 • Імовірнісно-геометеричні методи навігаційних визначень координат і траєкторій рухомих об’єктів / Л.С. Бєляєвський, Є.О. Топольськов, А.А. Сердюк // Автошляховик України: Окремий випуск. Вісник Центрального наукового центру ТАУ. Вип.17. – К., 2014.
 • Узагальнений алгоритм навігаційних визначень за інформацією багатопозиційних і комплексних навігаційних систем / Л.С. Бєляєвський, А.А. Сердюк// Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті. Науково-технічний журнал НТУ. Вип.№3. –К., 2015.– с.43-49
 • Информационно-статистический подход к определению возможных путей улучшенич точносных характеристик радионавигационных систем для обеспечения безопасности упралвения транспортом / Л.С. Бєляєвський, Є.О., А.А. Сердюк / Інформаційна безпека:Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, Вип.2 /. – Л., 2014. – С.90-94.
 • Сердюк А.А., Бєляєвський Л.С. Аналіз імовірнісно-геометричного методу визначення місцеположення рухомих об’єктів. Сучасна спеціальна техніка. Науково-практичний журнал №1(52), 2018. С.6-13.
 • Глобальні супутникові системи навігації та зв’язку на транспорті // Бєляєвський Л.С., Сердюк А.А. Підручник К: Видавництво НТУ, 2017. – 285 с.

Лисенко Олександр Іванович
доктор технічних наук, професор

 

Професор кафедри систем керування літальними апаратами, доктор технічних наук, професор.

Народився 16 вересня 1952 року у м.Києві.

У 1974 році закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище із відзнакою та золотою медаллю і має досвід роботи інженера авіаційного полку з електронної автоматики та обчислювальної техніки.

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України у галузі науки і техніки.

Загальний стаж науково-педагогічної та наукової роботи 43 років, з них 16 років у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського, автор понад 320 наукових та методичних робіт, з яких 25 це авторські свідоцтва і патенти.

Протягом роботи у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського був керівником 4-х державних бюджетних науково-дослідних робіт та 6 ініціативних, по результатам яких захищено 3 кандидатських дисертації та одна докторська, та підготовлено більш ніж 60 магістрів.
Професор Лисенко О.І. викладає в Навчально-науковому інституті аерокосмічних технологій та Навчально-науковому інституті телекомунікаційних систем обов’язкові та вибіркові навчальні дисципліни:

 • Основи сучасного автоматичного керування
 • Спеціальні розділи сучасної теорії автоматичного керування
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Математичні методи оптимізації
 • Математичні методи наукових досліджень в телекомунікація та радіотехніці
 • Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікаціях та радіотехніці
 • Методи оптимального керування динамічними системами та процесами
 • Цифрове автоматичне керування мобільними сенсорами та телекомунікаційними платформами

У літку 2017 році професор Лисенко О.І. пройшов стажування у Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України, в результаті якого запропонував рекомендації стосовно розв’язання проблем інформаційного забезпечення військової діяльності за напрямками:

 • Охорона військових об’єктів
 • Екологічний моніторинг військових полігонів
 • Операційних зон та районів, прибережних районів у Азовському і Чорному морях
 • Моніторинг державного кордону

Професор Лисенко О.І. приймав участь у розробці бортових стартових комплексів для українських авіаційно-космічних систем різних класів, а також є одним із розробників першої воєнної доктрини України.

За багаторічну плідну працю, вагомий внесок у науково-педагогічну роботу Київського політехнічного інституті імені Ігоря Сікорського нагороджений почесною грамотою Вченої ради Університету.

Шолохов Олексій Вікторович
кандитат фізико – математичних наук

 

Доцент кафедри систем керування літальними апаратами, кандитат фізико – математичних наук наук.

Кандидат фізико-математичних наук. Захистив дисертацію за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень: “Робастне еліпсоїдальне оцінювання станів лінійних керованих систем з обмеженими збуренням та завадою”

 • 2001-2018рр.: інженер-конструктор, провідний інженер, начальник групи Казенного підприємства “ЦКБ “Арсенал”
 • 2005-2018рр.: асистент кафедри математичних методів системного аналізу Науково-навчального комплексу “Інститут прикладного системного аналізу” за сумісництвом
 • 2018-2020 рр., асистент кафедри математичних методів системного аналізу Науково-навчального комплексу “Інститут прикладного системного аналізу” за основним місцем роботи
 • З 2020рр і по теперішній час доцент кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка за основним місцем роботи
 • З 2020рр і по теперішній час доцент кафедри систем керування літальними апаратами за сумісництвом

Є автором 22 наукових праць, серед яких 16 статей у фахових виданнях, з них 9 в виданнях, що індексуються в наукометричної базі SCOPUS

Область наукових інтересів:

 • Оцінювання станів динамічних систем в умовах невизначеності;
 • Теорія управління;
 • Теорія оптимальних рішень;
 • Системный анализ;
 • Системи автоматичного керування рухомими об’єктами.

Member of IEEE Computational Intelligence Society Membership

Приймав участь в виконанні науково-дослідних проектах:

 • Розробка інструментарію діагностування гарантованого функціонування складних технічних систем в умовах невизначеностей та дестабілізуючих факторів ризику
 • Побудова інформаційно-аналітичної платформи сценарного аналізу на основі великих обсягів слабкоструктурованої інформації

Відзначений галузевими грамотами як кращий працівник космічної галузі України

Бондаренко Євген Анатолійович
кандидат технічних наук

 

Cтарший викладач кафедри систем керування літальними апаратами, кандидат технічних наук.

У 1977 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Гіроскопічні прилади та пристрої”.

З 1977 року по 2006 рік працював у Київському політехнічному інституті на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника та старшого наукового співробітника.

З 2006 року працює на казенному підприємстві спеціального приладобудування “Арсенал” на посаді інженера. Займається метрологічними випробуваннями лазерних гіроскопів.

З 1993 року працює на кафедрі “Систем керування літальними апаратами” на посаді старшого викладача (в режимі погодинної роботи). Викладає семестровий курс лекцій з дисципліни “Лазерні гіроскопи”.

В 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Геометрооптична побудова осьового контуру в роз’юстированому резонаторі лазерного гіроскопа” за спеціальністю 05.11.03 “Гіроскопи та навігаційні системи”.

Список основних публікацій з теорії лазерного гіроскопа

 • Bondarenko E. A. Calculation of the optical lengths of the arms in a misaligned ring resonator // Quantum Electronics. 1992. Vol. 22, p. 154.
 • Bondarenko E. A. Frequency characteristic of a uniformly rotating laser gyroscope with differently amplified counterpropagating waves // Quantum Electronics. 2002. Vol. 32, No. 2, pp 160–164.
 • Bondarenko E. A. Polynomial model of the frequency characteristic of a slowly rotating vibrating laser gyro with differently amplified counterpropagating waves // Quantum Electronics. 2004. Vol. 34, No. 4, pp 388–392.
 • Bondarenko E. A. Calculating the parameters of a synchronisation zone of the frequencies of counterpropagating waves of a laser gyro // Quantum Electronics. 2011. Vol. 41, No. 9, pp 824–828.
 • Bondarenko E. A. A laser gyro with a four-mirror square resonator: quantitative estimation of the dependence of the synchronisation zone parameters of the frequencies of counterpropagating waves on the active-medium gain // Quantum Electronics. 2012. Vol. 42, No.5, pp 465–470.
 • Bondarenko E. A. A laser gyro with a four-mirror square resonator: formulas for simulating the dynamics of the synchronisation zone parameters of the frequencies of counterpropagating waves during the device operation in the self-heating regime // Quantum Electronics. 2014. Vol. 44, No.4, pp 364–370.
 • Bondarenko E. A. Estimation of the laser gyro synchronization zone dependence on the curvature radius of spherical mirrors // Information Systems, Mechanics and Control. Kyiv. 2014. Issue 10, pp 32–41.
 • Bondarenko E. A. Two systems of Maxwell’s equations and two corresponding systems of wave equations for electromagnetic field vectors E and B in a rotating frame of reference: a linear approximation // Ukrainian Journal of Physics. 2017. Vol. 62, No.2, pp 99–105.
 • Bondarenko E. A. Two Systems of Maxwell’s Equations and Two Corresponding Systems of Wave Equations in a Rotating Dielectric Medium // In: Electromagnetic Fields and Waves. Edited by Kim Ho Yeap. London: IntechOpen; 2019, pp 79–91. DOI: 10.5772/intechopen.77420.
 • Bondarenko E. A. Two basic systems of Maxwell’s equations in a rotating frame: application in theory of ring laser gyro // Mechanics of Gyroscopic Systems. Kyiv. 2020. Issue 40, pp 64–73.
 • Bondarenko E. A. Frequency characteristic of a uniformly rotating laser gyro in exact and polynomial forms // Mechanics of Gyroscopic Systems. Kyiv. 2021. Issue 41, pp 51–61.
 • Bondarenko E. A. Geometrical scale multiplier of the ring laser gyro with resonator containing a dielectric medium // Mechanics of Gyroscopic Systems. Kyiv. 2021. Issue 42, pp 52–62.