Засідання кафедри СКЛА
від 29.06.2022 року. Протокол №11
Основні питання
Доповідачі
11.1. Стан навчального процесу і здачі екзаменів в умовах воєнного часу Пономаренко С.О., куратори груп
11.2. Стан підготовки до нового навчального року (наповнення бази даних my.kpi.ua, підготовка навчальних планів, уточнення силабусів). Бобков Ю.В., Торпіцина О.Н.
11.3. Результати проходження переддипломної практики студентів 4 курсу Пономаренко С.О.
11.4. Результати випускного екзамену студентів 4 курсу Бурнашев В.В.
11.5. Організація вступної компанії 2022 року. Всуп до аспірантури. (робота інформаційних ресурсів та ін.). Сердюк А.А., Пономаренко С.О., Збруцький О.В.
11.6. Про стан і наповнення кафедрального сайту. Чепілко М.М.
11.7. Підготовка до акредитації ОПП бакалавра і магістра на кафедрі. Пономаренко С.О., Черняк М.Г., Бурнашев В.В.
11.8. Заповнення рейтингу викладача в Кампусі. Пономаренко С.О.
11.9. Обговорення навчальних посібників, підготовлених до видання професором кафедри Лукомський В.Г. Бобков Ю.В.
11.10. Про виконання рішень кафедри Пономаренко С.О.
11.11. Різне