Освітня програма 3-го (освітньо-наукового) рівня освіти

Освітньо-професійні програми
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Спеціальність: 173 Авіоніка
1. Нормативні освітні компоненти
 • 1.1. Цикл загальної підготовки
  1. Філософські засади наукової діяльності
  2. Іноземна мова для наукової діяльності
 • 1.2. Цикл професійної підготовки
  1. Організація науково-інноваційної діяльності в авіоніці
  2. Інтелектуальні системи керування
  3. Навігаційні та роботизовані системи і комплекси
2. Вибіркові освітні компоненти
 • 2.1. Цикл загальної підготовки
  • 2.2. Цикл професійної підготовки
   1. Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін
   2. Методи математичного моделювання систем авіоніки
   3. Методи забезпечення точності та надійності навігаційних приладів і систем
  Ф-каталог вибіркових начальних дисцплін
  Методи математичного моделювання систем авіоніки
   
  •