Освітня програма 2-го (магістерського) рівня освіти

Освітньо-професійні (наукові) програми
другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність: 173 Авіоніка
1. Нормативні освітні компоненти
 • 1.1. Цикл загальної підготовки
  1. Інтелектуальна власність та патентознавство
  2. Основи інженерії та технології сталого розвитку
  3. Практичний курс іншомовного ділового спілкування
  4. Управління проєктами в наукоємному машинобудуванні
 • 1.2. Цикл професійної підготовки
  1. Системи керування повітряних і космічних літальних апаратів
  2. Курсовий проєкт з систем керування повітряних і космічних літальних апаратів
  3. Системи розпізнавання образів
  4. Системи орієнтації повітряних літальних апаратів і супутників
  5. Пілотажно-навігаційні комплекси літальних апаратів
  6. Наукова робота за темою магістерської дисертації
  7. Переддипломна практика
  8. Робота над магістерською дисертацією
2. Вибіркові освітні компоненти
 • 2.1. Цикл загальної підготовки
  • 2.2. Цикл професійної підготовки
   1. Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін
   2. Спеціальні розділи сучасної теорії автоматичного керування
   3. Оптимальні та адаптивні системи автоматичного керування
   4. Методи оптимального та робастного керування
   5. Системи навігації і наведення рухомих об'єктів
   6. Системи орієнтації рухомих об’єктів
   7. Системи навігації і управління рухомих об'єктів
   8. Інформаційні технології аерокосмічних систем
   9. Інформаційні технології дистанційного зондування Землі
   10. Інфораційні технології супутникового дистанційного моніторингу
   11. Комплекси інтегрованої авіоніки літальних апаратів
   12. Радіоелектронні комплекси літальних апаратів
   13. Бортові інформаційно-управляючі комплекси літальних апаратів
  Системи розпізнавання образів
  Наукова робота за темою магістерської дисертації
  Робота над магістерською дисертацією
  Ф-каталог вибіркових начальних дисцплін
  Системи орієнтації рухомих об’єктів
  Інформаційні технології аерокосмічних систем
  Інформаційні технології дистанційного зондування Землі