Вступ до аспірантури

Освітньо – наукова програма третього (наукового) рівня вищої освіти
“Системи керування літальними апаратами та комплексами”
cпеціальність 173 Авіоніка

За крок до аспірантури


На кафедрі ведеться активна робота по підготовці наукових кадрів через аспірантуру. За роки існування кафедри на ній успішно захистили дисертації та отримали наукову ступінь кандидата технічних наук 16 чоловік, а ще 2 – докторів технічних наук.

Сьогодні на кафедрі за освітньо-науковою програмою «Системи керування літальними апаратами та комплексами» науково-освітнього рівня навчається 10 аспірантів, з яких 3 – іноземці.

В цей час проходять вступні іспити на перший курс аспірантури. Серед вступників – 5 чоловік обрали освітньо-наукову програму нашої кафедри та успішно склали випробування з іноземної мови і спеціальності. Показані вступниками хороші знання та володіння однією з іноземних мов дають підстави сподіватись на подолання ними конкурсного бар’єру та наступного приєднання до кагорти дослідників нашої кафедри. Тут їх чекають кваліфіковані керівники – викладачі і вчені доценти С. Пономаренко, М. Черняк, В. Бурнашев, Ю. Бобков.

Викладачі та абітурієнти щиро вдячні працівникам аспірантури та докторантури університету за чітку організацію роботи, високу кваліфікацію та доброзичливість!